Bij voldoende belangstelling gaan we in Herten starten met een cursus Eerste Hulp.Les 1

In deze cursus leert u eerste hulp te verlenen bij o.a.:

  • bewustzijnsstoornissen
  • circulatiestoornissen (reanimeren en het bedienen van een AED)
  • (ernstige) bloedingen
  • brandwonden
  • botbreuken en ontwrichting
  • kneuzing en verstuiking
  • vergiftiging
  • oververhitting en onderkoeling

Ook is in deze cursus verbandleer opgenomen.